Obchodní podmínky

1. Vyřízení objednávky

Potvrzení vaší objednávky je dáno hlášením: vaše objednávka byla úspěšně odeslána.

Budete-li chtít objednávku dodatečně změnit, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. Pokud nebylo již zboží odesláno, rádi Vám vyhovíme.

2. Expedice a doprava zboží

Zboží skladem, expedujeme v pracovní dny do 24 hodin.

V případě, že objednané zboží skladem není, obdržíte vyrozumění o předpokládaném termínu odeslání. Odesílání se v těchto případech uskutečňuje přibližně do 10 dnů od data přijetí objednávky.

Osobní odběr je možný po dohodě na adrese: Animal ID s.r.o., Green Park, Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9-Hloubětín nebo Animal ID s.r.o. Jeviněves 10, 277 05.

Telefon: +420 728 241 155, e-mail: petr.cakl@animal.cz

Zboží standardně dodáváme na základě objednávek Českou poštou a přepravními společnostmi DPD a Zásilkovna.

Pokud nakoupíte zboží v uvedených cenách za více než 4000 Kč včetně DPH 21%, je pro vás doprava zdarma.

Zásilky do 3 Kg odesíláme po EU za fixní sazbu 15 EUR včetně DPH 21%.

3. Platební podmínky

Způsoby platby: Platba převodem, platba kartou, platba platebními tlačítky bank, Apple pay, Google Pay, platba na dobírku.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky.

Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

4. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete za účelem nákupu zboží, budou využity pouze pro potřeby naší účetní evidence a nebudou poskytovány třetí straně.

5. Reklamační řád

V případě shledání porušení obalu zboží Vám doporučujeme zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky a neprodleně nás kontaktujte.

Záruční doba výrobků je stanovena podle obchodního zákona v platném znění. Záruční doba běží ode dne vystavení faktury. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na závady způsobené uživatelem nebo běžným opotřebením výrobků. Reklamovaný výrobek bude odeslán k posouzení o jehož výsledku (rozhodujícím pro uznání reklamace) budeme poté zákazníka informovat.

Reklamované zboží odešlete na adresu: Animal ID s.r.o., Green Park, Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9-Hloubětín.

K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury a reklamační protokol nebo podrobný popis shledané závady.

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace Vám dopravíme opravené zboží na vlastní náklady.

Záruka vrácení peněz se vztahuje na zboží neporušené, v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno dalším zájemcům. Po obdržení vráceného zboží, Vám peníze (kromě poštovného) zašleme převodem na váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení zboží.

6. Odstoupení od kupní smlouvy, výměna zboží

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se řídí prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktujte prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

● V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

● od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

● o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

● o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

● o dodávce novin, periodik nebo časopisů

● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající jednostranně započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty. Kromě případů odstoupení od smlouvy speciálně v těchto VOP zakotvených má prodávající právo odstoupit od smlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

V Jeviněvsi 5.5. 2023

ANIMAL ID s.r.o.

Jeviněves 10

277 05 Jeviněves

Česká republika

IČO: 02191792

DIČ: CZ02191792

Spisová značka C 216524

Firma je vedená u Městského soudu v Praze

tel.: + 420 728 241 155

e-mail: petr.cakl@animal.cz

http://animal.cz